Over het belang en het waarom van zowel een biodiverse tuin als van een zorgtuin is al heel wat geschreven. We willen biodiverse tuinen omwille van de achteruitgang van biodiversiteit en de klimaatverandering, we willen zorgtuinen omwille van de restoratieve en opbouwende capaciteit van groen en de therapeutische mogelijkheden.

Maar waarom willen we beide samen, dus een zorgtuin die ook biodivers is (of een biodiverse tuin die ook een zorgtuin is)?

Het is onze overtuiging dat het geheel meer is dan de som der delen, en dat biodivers groen en zorg niet alleen samengaan, maar elkaar versterken.

Team Biodivers Zorggroen HOGENT
In de biodiverse zorgtuin van de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen van het UZ-Gent loopt een wandelpad langs een bloemenweide en een bijenhotel. Het bijenhotel wordt doorheen de tijd verder opgevuld door de zorgvragers die eraan werken tijdens therapiesessies. De bloemenweide zorgt voor nectar en stuifmeel voor de bijtjes die er op hotel gaan - foto Jeroen Heyvaert

Het meest voor de hand liggende argument is natuurlijk dat we op die manier 2 vliegen in 1 klap slaan. Door het implementeren van biodiverse zorgtuinen kunnen zorgvoorzieningen meteen én een bijdrage leveren aan klimaat en milieu door de biodiversiteit te verhogen én een meerwaarde voor de zorg creëren.

Maar er is meer. Uit onze analyse van de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het een absolute meerwaarde is voor de mentale, fysieke én de sociale gezondheid dat groene ruimtes niet enkel groen maar ook biodivers zijn. Vandaar ook onze slogan: groen doet goed, biodivers nog beter! 

Bovendien kunnen groen en zorg eigenlijk niet los van elkaar gezien worden. De visie van Joan Tronto en Berenice  is in dit verband zeer interessant. Voor hen omvat zorg ‘alles wat we doen om onze wereld te onderhouden, voort te laten duren en te herstellen, zodat we er zo goed mogelijk in kunnen leven. Die wereld omvat onze lichamen, onze persoon en onze omgeving, wat we allemaal pogen te verweven tot een complex, levensondersteunend web’. Zorg wordt door hen dus bekeken als een ruimer gegeven, waarbinnen zorg voor de natuur en zorg voor personen geen losstaande elementen zijn, maar één geheel vormen. Zorgen voor personen en zorg voor biodiversiteit gaan dus hand in hand.

Dit sluit ook aan bij andere, recentere kaders zoals One Health, waarbij men vertrekt vanuit de visie dat de gezondheid van mens en dier onlosmakelijk en nauw verweven zijn met elkaar en met de omgeving waarin ze leven.

Biodivers groen biedt extra opportuniteiten voor de zorg. Als zorg voor personen ook zorgen betekent voor biodiversiteit en klimaat en dit geïncorporeerd wordt in de zorg, dan is dit echt een versterkende factor voor de maatschappij.

Vorige Volgende