Waarom deze website en wat mag je verwachten?

Met www.biodiverszorggroen.be willen we kennis verspreiden en inspireren over biodivers zorggroen.  Biodivers zorggroen verhoogt de waarde van de buitenruimtes van zorginstellingen. Want biodivers zorggroen is goed voor de mens, de biodiversiteit én het klimaat. Hoe biodiverser de omgeving, hoe groter haar helende kracht. En ook de biodiversiteit en het klimaat hebben onze zorg nodig.

We toonden aan dat een biodiverse omgeving effectief beter is voor zowel de fysieke, mentale en sociale gezondheid van mensen. Biodivers zorggroen moet restoratief zijn, en tegelijkertijd activerend, rustgevend en sociaal verbinden. Foto via Pixabay

Waarom deze website?

In biodiverse zorgtuinen rond zorgvoorzieningen kunnen zorgvragers, zorgverleners, bezoekers en ook buurtbewoners genieten van een authentiek natuurbeleven dat hun gezondheid en welzijn bevordert en herstelbevorderend werkt. Dit geldt trouwens niet enkel voor tuinen rond zorgvoorzieningen. Ook steden en gemeenten, scholen, bedrijven en burgers kunnen  terecht op deze website voor informatie en inspiratie over het ontwerp, beheer en gebruik van groene ruimtes en tuinen. Biodivers groen is immers belangrijk voor iedereen, want we dragen best allemaal zorg voor onszelf en elkaar.

Naast de vaststelling dat biodivers groen ook echt béter is voor de fysieke, mentale én sociale gezondheid, helpt het ook de biodiversiteit vooruit. Tenminste als het op een goede manier ontworpen, aangelegd en beheerd wordt. Is dat niet het geval, dan kan een zogenaamde biodiverse tuin een ecologische val vormen waar de biodiversiteit achteruitgaat in plaats van geholpen wordt. Soms doen we zonder het te beseffen en te willen meer kwaad dan goed.

We willen met deze website dan ook een stap verder gaan dan andere websites of publicaties. We tonen aan dat biodivers groen écht een meerwaarde is voor de gezondheid, geven inspiratie over hoe biodivers zorggroen een onlosmakelijk onderdeel kan worden van de werking binnen een zorgvoorziening en geven richting in het écht biodivers en klimaatvriendelijk maken van zorgtuinen. Daarbij vertrekken we vanuit het ecologisch totaalplaatje om het doel zo efficiënt mogelijk te bereiken.

Wetenschappelijke kennis over biodiversiteit en over klimaat vormt dan ook de basislaag van onze website.
We passen deze kennis toe op tuinen en vervolgens ook op zorgtuinen. Is een biodiverse tuin een wildernis, of wat maakt je tuin nu écht biodivers? Moet een klimaatvriendelijke tuin een bos zijn, of wat maakt je tuin écht klimaatvriendelijk? Hoe ziet een biodiverse zorgtuin eruit, en wat betekent die voor de zorg, voor de biodiversiteit en voor het klimaat, en hoe versterken ze elkaar?

Ons schematisch overzicht van de structuur van de website zoals we die met heel het team uitdachten. Op de homepage staan de zorggroenmodellen centraal. Vandaaruit kan doorgelinkt worden naar heel wat praktische en technische informatie over aanleg en beheer van biodiverse zorggroenelementen, ontwerpkwaliteiten, activiteiten in het zorggroen en een pak informatie over biodivers en klimaatvriendelijk zorggroen. De basislaag van deze website is wetenschappelijke kennis over de drie pijlers zorg, biodiversiteit en klimaat – tekening Leen Vanthuyne

Wat kan je verwachten?

Om een biodiverse zorgtuin te ontwerpen stellen we 8 ontwerpkwaliteiten voor met bijhorende ontwerprichtlijnen waarmee landschaps- en tuinarchitecten aan de slag kunnen. Deze richtlijnen zijn echter ook inspirerend voor iedereen die heil ziet in biodivers zorggroen, maar niet goed weet waar te beginnen. Onze eigen landschaps- en tuinarchitecte Leen ging vervolgens aan de slag om zorggroenmodellen te ontwerpen voor vier veel voorkomende types zorgtuinen. De tekeningen staan vooraan op de homepage – want zij integreren het geheel van ons werk. Van daaruit kan je doorlinken naar heel veel achterliggende informatie.

Maar we houden het niet enkel bij theoretische kennis en richtlijnen voor ontwerp. Onze website levert ook informatie en inspiratie over hoe een biodiverse zorgtuin best wordt aangelegd, wordt beheerd én gebruikt kan worden binnen de zorg om van een biodiverse zorgtuin een succesformule te maken voor al zijn gebruikers. Ons team organiseerde focusgesprekken met zorgverleners die nu al een zorgtuin integreren in hun werking. Hun good practices nemen we mee. In vier zorgvoorzieningen werden ook biodiverse zorgtuinen aangelegd of verder ontwikkeld. Ook hier leerden we heel wat uit. Kennis die we willen delen!

Wij wensen jullie veel leesplezier en vooral heel veel inspiratie om zelf aan de slag te gaan!

Team Biodivers Zorggroen

Een deel van het team Biodivers Zorggroen in vergadering voor de coronaperiode - in verwondering omwille van 'het mooie uitzicht' van ons vergaderlokaaltje op HOGENT