Wat is een biodiverse zorgtuin?

Een natuurlijke en veilige tuin waar een evenwichtige symbiose bestaat tussen mensen, planten en dieren. Het is een plek die een meerwaarde biedt voor de zorg door mensen rust te brengen, te activeren en te verbinden met elkaar. Tegelijkertijd ondersteunt de tuin ook de biodiversiteit in de ruimere omgeving.

Meer lezen?

Waarom een biodiverse zorgtuin?

Hoe biodiverser de zorgomgeving, hoe groter haar helende kracht. En ook de biodiversiteit heeft onze zorg nodig. Een biodiverse zorgtuin is dus een win-win voor zorg èn natuur.

Meer lezen?