Bibliotheek

Vogelvoedertafel, goed idee of toch beter niet?

08 april 2022

Citeren als:

An De Schrijver, Jeroen Heyvaert en Jan Mertens (2022). Vogelvoedertafel, goed idee of toch beter niet? Website Biodivers Zorggroen, HOGENT, www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl.

Onderzoek van Engelse biologen wijst uit dat het voederen van een beperkt aantal vrij tamme soorten mogelijks ten koste gaat van andere, schuwere soorten die niet naar de vogelvoedertafel komen. Een reden om toch maar geen vogelvoeder te plaatsen in de tuin?

Door een beter bosbeheer doen steeds meer bosvogels het goed in Vlaanderen. Zo ook de Grote bonte specht. De soort duikt meer en meer op in tuinen en maakt er dankbaar gebruik van vogelvoeder. Foto via Pixabay

Zo zouden pimpelmezen en koolmezen het heel goed doen dankzij het voederen, maar hebben schuwere mezensoorten zoals glanskop en matkop daar mogelijks nadeel van omdat pimpel- en koolmezen hun nestplaats innemen. Een tweede voorbeeld is de grote bonte specht die graag naar voedertafels komt en daardoor concurrentieel voordeel heeft op de kleine bonte specht.

Een tweede bezwaar tegen voedertafels is dat een voedertafel een plek is waar veel vogelsoorten dicht bij elkaar samenkomen. Iets wat in de natuur minder voorkomt. Dit kan ervoor zorgen dat er parasieten tussen vogelsoorten uitgewisseld worden. Een voorbeeld daarvan is een parasiet bij duiven die is overgegaan op de groenling, wat in Engeland geleid zou hebben tot een afname van 66% van de groenlingen. Deze studie moet zeker wel genuanceerd worden omdat ze niet bestudeerde wat het effect zou zijn op soorten mocht er niet gevoederd worden.  De studie was ook beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, waar het voederen van vogels ook énorm populair is (ongelofelijke cijfers daar: jaarlijks wordt daar meer dan 150.000 ton vogelvoer gestrooid door meer dan 17 miljoen Britse gezinnen).

Wat te doen?

Een belangrijk punt is dat een voedertafel altijd gecombineerd moet worden met andere maatregelen moet om te vermijden dat je tuin een ecologische val wordt. Dankzij een vogelvoedertafel vinden bijvoorbeeld mezen energierijk voedsel in de winter waardoor ze verleid kunnen worden om in de tuin of in nestkastjes te nesten. Wanneer de tuin tijdens de zomer echter onvoldoende insecten heeft om de mezenjongen te voeden, verhongeren de kuikens. De mezen worden zo in ‘een ecologische val’ gelokt. Ook het spreiden van het vogelvoer over verschillende plekken in de tuin voorkomt dat verschillende vogelsoorten te dicht bij elkaar komen.

Als we de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen lijkt het plaatsen van een vogelvoedertafel ons wel aan te raden. Belangrijk hierbij is dat een voedertafel slechts een onderdeeltje is van een vogelvriendelijke tuin en dat dit gecombineerd dient te worden met andere maatregelen. Zie daarvoor ons artikel ‘een tuin voor vogels‘.

Vorige Volgende