Citeren als:

An De Schrijver & Jan Mertens (2022). Welkom in het Antropoceen! Website Biodivers Zorggroen HOGENT, www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl.

Het uitsterven van soorten hoort bij het leven op aarde, dat bespraken we al in ons artikel over de ups en downs van de biodiversiteit, maar de snelheid waarmee het momenteel gebeurt was nog nooit zo groot. Verschillende wetenschappers opperen ondertussen dat door de invloed van de mens de geschiedenis van de aarde ondertussen een nieuw tijdvak is ingegaan: het Antropoceen (Antropo = mens). Een tijdvak met klimaatopwarming en een nooit gezien verlies aan biodiversiteit.

Wetenschappers berekenden dat een soort de afgelopen 600 miljoen jaar gemiddeld zo’n vier miljoen jaar lang kon blijven voortbestaan. De recente gemiddelde levensduur van een soort wordt slechts geschat op 30.000 jaar. Dat betekent dat de snelheid waarmee soorten nu uitsterven minstens 130 keer hoger ligt dan wat in de geschiedenis van de aarde als ‘normaal’ kan worden beschouwd. En de mens is de oorzaak, daar bestaat geen discussie meer over.

Of we binnen een aantal jaren officieel zullen spreken van het Antropoceen als het tijdperk waarin we nu leven is nog niet helemaal zeker. Er wordt onder wetenschappers nog over gediscussieerd. Alleen al over de vraag wanneer dit tijdperk dan precies van start zou zijn gegaan, is voer voor discussie. Wat was de grote trigger voor de veranderingen op aarde: het uitvinden van de stoommachine en dus het begin van de Industriële Revolutie in 1800, of het begin van het atoomtijdperk met de ontploffing van de atoombommen in Japan in 1945, of nog veel vroeger bij de grootschalige ontbossingen in functie van landbouw?

De mens heeft de voorbije eeuwen een enorme impact gehad op het klimaat en de biodiversiteit op aarde. Verstedelijking en intensieve landbouw zijn twee belangrijke oorzaken van beide. Foto: Dim Hou via Pixabay

Zeker is dat door de industrialisatie, de toenemende verstedelijking en de intensivering van de landbouw de invloed van de mens op de biodiversiteit nog nooit zo groot was. Deze invloed uit zich in verschillende processen die samen de drijvende krachten vormen achter het verlies aan biodiversiteit. We bespreken deze in verschillende artikels over versnippering, vermesting, verzuring, verdroging, invasieve exoten en klimaatverandering.

Vorige Volgende