Bibliotheek

Is groen altijd biodivers?

26 maart 2022

Citeren als:

Jan Mertens (2022). Is groen altijd biodivers? Website Biodivers Zorggroen HOGENT, www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl

Het begrip “groen” (groene buitenruimte) moet gekaderd worden. Mensen verstaan hier vaak “natuur” of “biodiversiteit” onder, terwijl dit niet altijd het geval is.

Een Trompetboom oogt mooi groen, en is een markante, vrij grote boom met een brede, ronde kroon en heel opvallende, grote bladeren. Trompetbomen bloeien weelderig in de zomer, en heeft mooie peulen tot in de winter. Maar het is een Amerikaanse soort waar maar weinig inheemse diersoorten baat bij hebben. Hij oogt dus wel groen, maar draagt niet bij aan de biodiversiteit. Er zijn heel wat alternatieve boomsoorten die dat wel doen. Foto Rollin Verlinde via Vildaphoto

De gangbare definitie van groen (zoals gebruikt in de term stedelijk groen, groene buitenruimte, groenbeheer) is vegetaties in de directe nabijheid van de mens en zijn bouwsels. Dit betekent voornamelijk vegetaties die gesitueerd zijn in de woon-, ontspanning- en werkomgeving van de mens, en die voornamelijk mensgerichte functies hebben of die spontaan ontwikkeld zijn op menselijke bouwsels (of sterk door de mens beïnvloedde plekken). Je leest er meer over in het boek ‘Groenbeheer‘.

Het kan hierbij gaan om bewust gepland (met een d) groen of om al dan niet gewenste spontane ontwikkeling op door de mens beïnvloedde plekken (bv muurvegetaties, vegetaties tussen straatstenen).

De termen die in het Engels meestal gebruikt worden zijn “urban green” of “green infrastructure”.

Een groene buitenruimte kan biodivers zijn, maar is niet per definitie biodivers: een gazon met 1 grassoort is groen, maar heel weinig biodivers; bomen langs een parking zijn groen, maar als al deze bomen dezelfde cultivar zijn van bijvoorbeeld de exotische trompetboom (Catalpa bignonioides) is dit eveneens weinig biodivers. In plaats van te kiezen voor uitheemse soorten, kan je kiezen voor even mooie (neo-)inheemse soorten. Zie daarvoor ook onze lijst van favoriete bomen. Dan is groen wél biodivers.

Meer lezen? Dat kan op onze website in de artikels ‘Wat is biodiversiteit‘, ”Inheems, neo-inheems, uitheems, exoot en invasieve exoot: wat is het verschil?‘ en Wat is een biodiverse tuin‘ en in het artikel van Hans Van Dyck.

Vorige Volgende