Bibliotheek

Hoe meer natuur en hoe langer in de natuur, hoe gezonder de mens!

28 april 2022

Citeren als:

An De Schrijver, Jan Mertens & Catherine De Vos  (2022). Hoe meer groen en hoe langer in het groen, hoe gezonder de mens. Website Biodivers Zorggroen HOGENT, www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl

Dat natuur goed is voor ons welzijn en onze gezondheid weten we ondertussen uit tal van studies. Maar wàt in de natuur maakt dan precies dat de gezondheid verbetert? Het lijkt gecompliceerd om dat te ontrafelen, want er zijn zoveel aspecten van de natuur die je kan beschouwen! Zijn het de bloemen, de bomen, de vogels, de vlinders,  …. ? Of is het de hoeveelheid natuur en de duur van het contact ermee dat een rol speelt? In dit artikel bespreken we welke rol deze laatste twee aspecten kunnen spelen.

Welke rol speelt meer groen/natuur in de buurt en langer contact met dat groen voor onze gezondheid? We zochten het in dit artikel uit. Foto Leen Vanthuyne

Methode

Wat screenden zorgvuldig de wetenschappelijke literatuur voor studies die expliciet het effect van meer groen en/of langer contact met dat groen op de gezondheid onderzochten. We vonden 29 artikels waarin de hoeveelheid groen op de mentale, de fysieke en/of de sociale gezondheid worden gerapporteerd (in totaal 51 deelstudies).

 

 

In deze studies werd een grote variatie aan gezondheidsparameters op diverse manieren bestudeerd. Om in heel dit kluwen van gegevens overzicht te krijgen deelden we de data op in drie aspecten van de menselijke gezondheid: de mentale, de fysieke en de sociale gezondheid.  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is gezondheid ‘een toestand van volledig mentaal, fysiek, én sociaal welzijn’. In het kader van dit artikel beschouwen we dan ook deze drie aspecten.

 

Wat is het effect?

Uit onze analyse blijkt dat meer natuur in de buurt meestal zorgt voor een betere mentale, fysieke en sociale gezondheid. Met meer natuur wordt hier bedoeld een hoger aandeel natuurlijke biotopen (geen urbaan gebied of landbouwgebied) in de omgeving. In 78% van de studies was het effect van meer natuur positief, in 20% werd er geen effect gerapporteerd en slechts in 2% (1 studie) was het effect negatief. Dat laatste gaat over een negatief effect van een hoger aandeel bos op de bloeddruk (Hussain et al. 2019). Dat kan mogelijks te maken hebben met de geslotenheid van bossen. Een minder gesloten landschap blijkt meer geapprecieerd te worden én beter te zijn voor de gezondheid. 

Ook een langere duur van contact met een natuurlijke omgeving blijkt voornamelijk positief. Hoe hoger de dosis, hoe hoger het effect!

De resultaten in twee grafieken

Klik op de figuur voor meer informatie

Vorige Volgende