Citeren als:

Stefanie Delarue, Leen Vanthuyne, Catherine De Vos, Herlinde Dael, Jan Mertens & An De Schrijver (2022). Ontwerpkwaliteiten van biodivers zorggroen: Veilig ontwerp. Website Biodivers Zorggroen HOGENT, www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl

Bij het ontwerpen van zorginfrastructuur is een integrale basisveiligheid essentieel, zowel in de gebouwen als in de buitenruimte. Hoe minder remmingen gebruikers ervaren om naar buiten te komen en zich door de tuin te verplaatsen, hoe meer ze kunnen genieten van de positieve effecten van het groen. Deze remmingen kunnen ontstaan wanneer men botst op fysieke obstakels langs een route, maar ook gevoelens van onveiligheid kunnen een persoon belemmeren om een tuin te gebruiken.

Mijn gevoel voor oriëntatie is niet zo sterk. Ik hou van openheid en structuur. Vanuit de gebouwen kan je goed zien wat hier allemaal gebeurt. Toch is er voldoende beschutting om rustig te kunnen zitten. In deze tuin voel ik me best wel veilig. - Mohammed, huurder assistentiewoning

Hoe maak je veilig zorggroen voor iedereen?

Redeneer zowel vanuit fysieke als psychologische veiligheid

Voor zorgvragers met een motorische of visuele beperking, coördinatie- of cognitieve problemen kunnen er best obstakelvrije routes door de tuin worden gemaakt, waarbij niveauverschillen beperkt worden gehouden – een vlakke route is voor hen veiliger en gemakkelijker. Indien er wel niveauverschillen zijn, dan kunnen ze bijvoorbeeld op een visuele of tactiele manier duidelijk gemarkeerd worden. Bij hoogteverschillen wordt best een vorm van steun of afschermen voorzien, zoals een balustrade of een hek.

Ook kunnen de randen van de routes – de grenzen van de paden – duidelijk gemarkeerd of begrensd worden. Leuningen kunnen voor extra pauzeplekken zorgen, of ervoor zorgen dat gebruikers zich zelfstandiger en op eigen kracht door de tuin kunnen bewegen. Ontwerpkwaliteit optimaal toegankelijk gaat hier dieper op in. Valbeveiliging en -demping is van belang op plaatsen waar sprot- en speelactiviteiten uitgeoefend worden.

Water is een waardevol element in de biodiverse zorgtuin, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Water kan daarom bijvoorbeeld afgeschermd worden of er kan met ondiepe, langzaam hellende oevers gewerkt worden.

Bij zorgvragers met problemen die psychisch of cognitief zijn van aard is het ’gevoel’ van veiligheid of rust van belang. Belangrijk is dat de zorgvrager zich mentaal veilig voelt door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende privacy, waarbij hij/zij zich niet bekeken voelt door buurtbewoners of buitenstaanders. Bijvoorbeeld door twee verschillende paden naar meer afgeschermde plekjes te creëren kan dit veiliger aanvoelen, doordat men het plekje steeds kan verlaten wanneer iemand nadert zonder die persoon te moeten kruisen.

Een ander aandachtspunt voor de inrichting van de zorgtuin kan zijn om te zorgen voor een leesbare ruimte, dit is een duidelijke en overzichtelijke ruimte, waarbij bijvoorbeeld herkenningspunten het oriëntatiegevoel ondersteunen. Een duidelijk geaccentueerde toegang naar de tuin kan er voor zorgen dat de zorgvrager het gevoel heeft dat hij/zij een andere ruimte betreedt, waardoor hij/zij sneller alles kan loslaten en sneller tot zichzelf kan komen. Bij zorgvragers waarbij er bijvoorbeeld sprake is van verwardheid dient er echter voor gezorgd te worden dat zij niet kunnen verloren lopen in de tuin of de tuin onopgemerkt verlaten. In dat geval kan het aangewezen zijn de ingang net wat te verbergen, door deze bijvoorbeeld te ‘vermommen’ als onderdeel van de omheining.

Soms gaan we dieper de tuin in: om bessen en kruiden te plukken of om een boeket te maken. Er staan geen giftige planten. En nee hoor, het water is niet diep. Als het geregend heeft staat er hooguit 5 cm water. - Veerle, ergotherapeute en tuinliefhebber

Een ander aandachtspunt ligt bij de plantenselectie. Planten die giftig of scherp zijn of een allergische reactie kunnen veroorzaken zullen in veel situaties best vermeden worden. Daarnaast zijn er ook algemene veiligheidsaandachtspunten, zoals het gebruik van veilige materialen in de tuin, die bijvoorbeeld niet verblindend zijn, niet glad zijn bij regen of niet al te sterk opwarmen (bijvoorbeeld metalen zitmeubels).

Ook verlichting zorgt vaak voor extra veiligheid. Let op dat dit de nachtelijke biodiversiteit niet verstoort. Nachtvlinders bijvoorbeeld ondervinden sterk negatieve effecten van verlichting. Door te kiezen voor minder, maar goed geplaatste en zowel aan mensen als aan dieren aangepaste verlichting zal de veiligheid binnen de zorg aanwezig zijn, zonder de biodiversiteit al te sterk te beïnvloeden.

Onderhoud speelt ook een rol bij het bewaken van de veiligheid op langere termijn. Regelmatig nazicht van meubilair en toestellen en goed onderhouden paden, kunnen de veiligheid alleen maar ten goede komen. Bovendien wordt goed onderhouden infrastructuur als meer rustgevend én  uitnodigend beschouwd.

Dit is een beschutte uitkijkplek heel dicht bij de vijver. Ik kan hier in alle rust kijken naar de schittering op het water, of naar de libellen, kikkers en eenden. Kijk daar, ik weet niet zeker of het meerkoeten of fuuten zijn, maar ze bouwen een nest. - Lieve, inwoner woonzorgcentrum

Beveilig, zonder de rust en het groene geheel in het gedrang te brengen

Het veilig maken van een zorgtuin is heel belangrijk, maar doe dit toch met mate . Bij overbeveiliging kunnen de belevingswaarde en de visuele rust van het groen in het gedrang komen. Het gekunstelde kan het natuurlijke overstemmen of de ruimte kan door de te sterke voorspelbaarheid of  begrenzing saai worden. Hekken, waarschuwingsborden, felle markeringen of een te groot verschillend materialengebruik kunnen zorgen voor een onrustig beeld . Kies daarom ook liefst voor natuurlijke afscheidingen zoals hagen. Bovendien bieden die een meerwaarde voor de biodiversiteit en komen ze ook tegemoet aan het belangrijke aspect van de natuurlijke – en dus zorgondersteunende – uitstraling van de biodiverse zorgtuin.

 

 

Bekijk hoe deze ontwerpkwaliteit tot uiting kan komen in de biodiverse zorggroenmodellen:

Vorige Volgende