Citeren als:

An  De Schrijver & Jeroen Heyvaert (2022). De pluspunten van een biodivers gazon.  Website Biodivers Zorggroen – HOGENT – zie www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl, 2p.

Een biodivers gazon is positief voor de mens, de biodiversiteit, het klimaat én de portemonnee!

Een biodivers gazon geeft meer beleving

Voor de gezondheid is het een meerwaarde dat groene ruimtes niet enkel groen, maar ook biodivers zijn. In een biodiverse gazon is meer variatie aanwezig van (bloeiende) soorten, wat tot meer verrassing en dus afleiding kan zorgen. Er is meer om zien, te beleven, te ruiken, te voelen, en dus ook meer kans om aansluiting te vinden met de natuur. Want het is toch ongelofelijk tof om in het voorjaar de eerste hommels nectar en stuifmeel te zien zoeken in de eerste krokussen, of om tijdens de zomer die zotte zweefvliegen aan het werk te zien!

Een biodivers gazon is veerkrachtiger

Een biodivers gazon heeft meer veerkracht omdat het geheel beter om kan met bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Ook in droge of erg natte jaren zal het gazon groen en voldoende divers blijven om gezondheidsbevorderend te blijven.

Een biodivers gazon is minder werk

Stel dat je een tuin hebt van 1000m² (10 are), en je maait wekelijks je gazon gedurende twee uur tijdens de periode maart tot en met oktober, dan heb je op jaarbasis 64u maaiwerk (= 8 mandagen). Heb je een biodivers gazon en maai je om de vier weken, of maai je slechts delen van je gazon, dan reduceer je dit werk aanzienlijk. Per maaibeurt heb je iets meer werk omdat het gras langer staat, maar op het einde van de rit win je 4 a 5 mandagen per jaar

Een biodivers gazon is minder duur

Doordat je de helft minder maaiwerk hebt, zal de kost van de benzine ook halveren. Je grasmachine verslijt ook minder snel.

Een biodivers gazon zorgt voor minder CO2 in de lucht

Hoe meer benzine verbruikt wordt, hoe meer CO2 wordt uitgestoten. In de wetenschappelijke literatuur vonden we een vergelijking van uitstoot tussen gazons die wekelijks versus driewekelijks gemaaid worden. Wanneer elke week gemaaid, wordt jaarlijks het equivalent van 170 kg C/ha in CO2 uitgestoten, terwijl dit terugvalt op 70 kg C/ha bij een driewekelijkse maaibeurt. Zie voor meer informatie hierover ook nog het artikel ‘een klimaatvriendelijke tuin hoeft geen bos te zijn’ .

Een biodivers gazon slaat wellicht meer koolstof op

Zo’n biodivers gazon slaat wellicht ook meer koolstof op dan een gazon met enkel grassen, onder hetzelfde maairegime wel te verstaan. Meer onderzoek is nog nodig om dit te bevestigen, maar resultaten uit het natuurbeheer lijken dit wel aan te tonen (graslanden met meer kruiden dan grassen slaan meer C op in de bodem)

Een biodivers gazon geeft meer voedsel aan insecten (oa bijen en vlinders)

Meer bloeiende planten geeft meer nectar in de tuin. Tijdens de MaaiMeiNiet -campagne werden in 2215 tuinen bloemen geteld, waarvoor werd berekend dat deze goed waren voor 145 hectare ongemaaid grasland en een totale nectarproductie van 56 kilo nectarsuiker per dag. Dit betekent extra eten voor meer dan 5 miljoen (wilde) bijen.

Een biodivers gazon is beter voor paddenstoelen

Vrijwel alle plantensoorten werken samen met schimmels in de bodem om aan meer water en aan meer nutriënten te geraken. De schimmels kunnen een groot netwerk vormen van draden die een groot bodemvolume kunnen omsluiten en zo de boom plant helpen. De plant geeft als tegenprestatie suikers, een essentiële bouwstof, aan de schimmels. In de herfst zien we een glimp van deze ondergrondse rijkdom. Dan komen de vruchtlichamen of de paddenstoelen boven. In een biodiverse tuin dragen we zorg voor deze complexe en boeiende interacties tussen planten en schimmels!

Vorige Volgende