Bibliotheek

Oorzaken van klimaatverandering

14 april 2022

Citeren als:

An De Schrijver & Jan Mertens (2022). Wat zijn oorzaken van klimaatverandering. Website Biodivers Zorggroen HOGENT – www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl.

De klimaatverandering, of de opwarming van de aarde, is het fenomeen van de stijgende temperatuur in de atmosfeer rond de aarde en in de oceanen. Deze opwarming wordt veroorzaakt door de verhoogde concentratie van de zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer. Het gaat dan voornamelijk over de gassen koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofmonoxide (NO).

Verbranding van fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine is een van de hoofdoorzaken van klimaatverandering. Foto via Pixabay

Broeikasgassen zijn al altijd in onze atmosfeer aanwezig geweest en ze zijn erg belangrijk om de aarde leefbaar te houden. Deze gassen zorgen er immers voor dat een deel van de warmte van de zonnestralen in de atmosfeer gevangen blijft. Zonder broeikasgassen zouden we bij een gemiddelde temperatuur van -18 C° moeten leven! Sinds het begin van het industriële tijdperk heeft de mens er echter voor gezorgd dat de concentraties aan zoals koolstofdioxide, methaan en lachgas sterk zijn toegenomen. En meer van deze broeikasgassen betekent dat meer warmte wordt vastgehouden. Daardoor neemt de temperatuur in de atmosfeer en in de oceanen toe.

Non-believers van klimaatopwarming hebben lang beweerd dat de opwarming van de aarde een natuurlijk proces is, en zich in het verleden meermaals heeft voorgedaan. Het klopt inderdaad dat de planeet de voorbije 800.000 jaar cycli van koude periodes (glacialen) en warme periodes (interglacialen) meemaakte. Maar deze cycli strekten zich steeds uit over duizenden jaren tijd, terwijl de klimaatverandering die we vandaag meemaken zich veel sneller ontwikkelt.

Gedurende zo’n glaciaal is het gemiddeld zo’n 5 tot 8 graden kouder dan in een interglaciaal. De CO2-concentratie in de atmosfeer is tijdens zo’n glaciaal substantieel lager. Ten tijde van een ijstijd zit er minder koolzuurgas in de atmosfeer, omdat er meer CO2 opgeslagen ligt in de oceanen. In koud water kan namelijk meer CO2 opgelost worden dan in warm water. In de loop der eeuwen is de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer dus voortdurend veranderd.

Schommelingen in de CO2-concentraties gedurende de voorbije 800.000 jaar, met aanduiding van de CO2 concentratie in april 2022, en de voorspelde toekomstige CO2-concentratie bij een zelfde uitstoot van broeikasgassen als vandaag. Figuur gebaseerd op figuur van IPCC
Vorige Volgende