Bibliotheek

Wat is het verschil tussen een libel en een juffer?

05 april 2022

Citeren als:

An De Schrijver & Jan Mertens (2022). Wat is het verschil tussen een libel en een juffer? Website Biodivers Zorggroen HOGENT, www.biodiverszorggroen.be en www.biodiverszorggroen.nl

De orde van de libellen bestaat eigenlijk uit twee onder-ordes: echte libellen en juffers. De ‘echte libellen’ worden meestal gewoon kortweg ‘libellen’ genoemd. En dat zorgt bij sommige fanatici van het uitgebreide classificeringssysteem van het dierenrijk soms wel voor wat verwarring. Op deze website spreken we over ‘echte libellen’ en over ‘juffers’, en over ‘libellen’ als het over beide gaat.

Van ver lijken echte libellen en juffers op elkaar, maar als je van dicht kijkt zijn er grote verschillen. Echte libellen hebben een breder achterlijf dan juffers, waardoor ze robuuster lijken. De achtervleugels van echte libellen zijn aan de basis ook breder dan de voorvleugels, terwijl de vleugels bij de juffers alle vier dezelfde vorm hebben. Bij rust zijn de vleugels open gespreid bij echte libellen, en samen geplooid bij juffers. En nog iets opvallends: de ogen van echte libellen zijn heel groot. Ze hebben facetogen die tot 8000 oogcellen bevatten en het dier het voordeel bieden van zowel vooruit als achteruit te kijken. Ze kunnen vooral prooien in beweging goed waarnemen, en afstanden tot hun prooi goed inschatten. De ogen van echte libellen raken elkaar boven op de kop, terwijl dat bij juffers niet het geval is

De verschilpunten tussen echte libellen en juffers

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Vorige Volgende